Potravinářský průmysl

Dohledatelnost, provázanost, spolehlivost

V oblasti potravinářského průmyslu řeší QI rozsáhlou agendu a nabízí specializované aplikace, jako jediný systém v takovém rozsahu a kvalitě na trhu vůbec. V potravinářském průmyslu pomáháme v podnicích zavést hlavně dohledatelnost všech vstupních údajů, optimalizaci procesů v daných podnicích a nasazení takových prostředků, které zabrání ztrátám a umožní šlápnout na plyn prosperity!

Pro koho je oborové řešení určeno

Řešení QI pro potravinářský průmysl je určeno všem společnostem, které se zabývají výrobou masa, produkcí a obchodem s ovocem a zeleninou, výrobou a prodejem pekárenských produktů, vína, nápojů a dalších komodit potravinářského průmyslu. Ze zkušeností našich spokojených zákazníků dnes již víme, že informační systém QI se dokáže přizpůsobit i velmi náročným požadavkům, každé firmy zvlášť.

QI pro potravináře pomáhá

Důsledně sledovat výrobní šarže

Vyhovět požadavkům obch. řetězců

Napojit výrobu na elktr. váhy

Uplatňovat přísné normy ve výrobě

Přesně pohlídat suroviny

S recepturami a cenovými kalkulacemi

S přísnými skladovacími požadavky