Stavební výroba

Zakázky pod kontrolou

Oborové řešení Stavebnictví QI umožňuje firmám komfortní řízení libovolných stavebních zakázek a procesů, které s nimi souvisejí a snadno a efektivně hlídat realizaci zakázky.

Pro koho je oborové řešení určeno

QI pokrývá širokou škálu zaměření stavebních firem. Prvním blokem jsou stavby občanských staveb domů a bytů. U nich je nutné postihnout mimo jiné splátkování či servis a reklamace. Dále sem patří stavba průmyslových budov, kanceláří a obchodních center, kde je specifická evidence postupu výstavby. Myslíme také na pozemní stavitelství, liniové stavby, stavby mostů a tunelů, inženýrské stavitelství apod. Opominuty nejsou ani subdodávky stavebních projektů a základní stavební připravenost projektů. Systém QI je vhodný především středním a větším společnostem, ale je dostupný i pro poměrně malé stavební firmy.

Obsažené aplikace

Nastavení časového harmonogramu projektu

Definování zodpovědných osob

Importy rozpočtů z rozpočtových programů

Propojení dokladů jednotlivé etapy prjektu

Možnost řízení subdodávek

Porovnání plánovaného stavu se skutečností

Vyhodnocování projektu dle různých pohledů

Možnost ocenění činností na základě tarifu