Vodárenství

Pro vodárenské společnosti postavené na míru

Systém QI řeší požadavky vodárenských společností pomocí specializovaného modulu Vodohospodářství a dalších aplikací. Tyto rozšiřují základní funkce informačního systému QI o sadu nástrojů, které usnadňují a zpřehledňují veškeré činnosti od evidence odběrných míst a vodoměrů, provádění odečtů až po periodickou fakturaci a vyúčtování záloh.

Pro koho je oborové řešení určeno

Oborové řešení QI pro vodovody a kanalizace je určeno všem, kdo chtějí vyrábět a dodávat kvalitní pitnou vodu nebo zajišťovat odvod a čištění odpadních vod. Je speciálně rozšířen o sadu nástrojů, které usnadňují a zpřehledňují veškeré činnosti od evidence odběrných míst a vodoměrů, provádění odečtů až po periodickou fakturaci a vyúčtování záloh.

Dobrý vodohospodář dnes spravuje vodárny v QI

Informační systém QI je pro vodárenství vhodný právě proto, že jeho vývojáři vědí jak fungují vodovody a kanalizace, co dnešní vodohospodář potřebuje a jaké mají vodárny nároky na administrativu smluv, přihlášek fakturací a jak je třeba disponovat s vodoměry. Řešení QI pro vodohospodáře obsahuje i kvalitní vyúčtování záloh nebo periodickou fakturaci spotřeby. Známe vaše podnikání.

Obsažené aplikace

Odběrná místa

Přihlášky a smlouvy

Vodoměry

Odečty na odběrných místech

Servis a údržba

Periodická fakturace spotřeby

Vyúčtování záloh

3 výhody, které vám usnadní práci

  1. Minimalizace papírových evidencí a maximální kontrola
    Vodoměrné knihy, měřící protokoly vodoměrů, smlouvy, přihlášky, montážní listy – všechny tyto agendy jsou evidovány v elektronické podobě. V případě potřeby je můžete snadno vytisknout do připravených tiskových sestav a formulářů.
  2. Automatizovaný sběr informací
    Systém QI je připraven na automatizovaný sběr dat z terénu. Použitím přenosných terminálů můžete data pořizovat v elektronické podobě přímo na místě a nemusíte ztrácet čas ručním přepisováním do databáze. Přenos dat do systému QI je otázkou chvilky.
  3. Přehledné a snadno dostupné informace
    Každý uživatel může jednoduše zjistit nejen aktuální stav věcí, ale také informace typu – kdo vlastnil odběrné místo před třemi lety, jaké měřiče měl v té době nainstalovány, kdo a kdy prováděl odečty atd.